Uslovi korišćenja

1. Opšte

Korišćenjem bilo koje od NOCIMA usluga (NOCIMA, „mi“ ili „nas“) dostupnih na WWW.NOCIMA.COM ili na iPhone aplikaciji „NOCIMA“, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i bez ograničenja prihvatili sledeće odredbe i uslove korišćenja („Uslovi korišćenja“) i saglasni ste da ćete iste poštovati.

NOCIMA zadržava pravo da ažurira i izmeni Uslove korišćenja u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Možete pogledati najnoviju verziju Uslova korišćenja na: WWW.NOCIMA.COM/TERMS.

Neuspeh NOCIMA da primeni ili sprovede neko pravo ili obavezu iz Uslova korišćenja ne predstavlja odricanje od tog prava ili obaveze.

Kršenje bilo kog od uslova ispod može dovesti do gašenja Vašeg naloga ili zabrane pristupa uslugama. Kršenje bilo kog uslova takođe okončava Vaše pravo korišćenja tih usluga.

Ako je neka odredba ovog sporazuma nezakonita, nevažeća ili neprimenjiva u bilo kojoj jurisdikciji, ili to u nekom trenutku postane, to neće uticati na: validnost ili primenjivost bilo koje druge odredbe ovog sporazuma u toj jurisdikciji; ili na validnost ili primenjivost te ili bilo koje druge odredbe ovog sporazuma u drugim jurisdikcijama.

Ovi Uslovi korišćenja čine kompletan sporazum između Vas i NOCIMA i zamenjuju sve prethodne sporazume pod ovim nazivom. Ne postoje usmeni zakonski sporazumi.

Ovi Uslovi korišćenja, kao i Vaš odnos sa NOCIMA pod istim ovim Uslovima korišćenja, su regulisani zakonima Republike Srbije.

Vi i NOCIMA ste saglasni da budete stavljeni pod isključivu jurisdikciju sudova Grada Šapca, za rešavanje bilo kakvih pravnih pitanja koja mogu proizaći iz ovih Uslova korišćenja.

2. Ko može da koristi NOCIMA

Morate imati bar 13 godina da biste koristili NOCIMA. Time što koristite NOCIMA, potvrđujete da imate pravo, dozvolu i sposobnost da zaključite ovaj Sporazum i da se pridržavate svih uslova i odredbi ovog Sporazuma. Ako koristite NOCIMA, potvrđujete da nikada niste bili osuđivani za neki zločin i da niste registrovani kao seksualni prestupnik kod bilo kog državnog organa.

3. Korišćenje usluga

Pristupom i korišćenjem NOCIMA usluga dajete NOCIMA i njegovim partnerima širom sveta, trajna, neopoziva i neisključiva prava, besplatnu licencu i pravo na kopiranje, prenos, distribuiranje, javno izvođenje i prikazivanje (putem svih sada poznatih ili kasnije nastalih medija), i stvaranje izvedenih dela iz Vaših sadržaja. Pored toga, odričete se svih takozvanih „moralnih prava“ na Vaše sadržaje.Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija koje dostavite NOCIMA povodom korišćenja ovog sajta neće biti smatrane za poverljive ili vlasničke. NOCIMA će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih korišćenjem NOCIMA aplikacije ili u vezi sa njom.

Zatim, dajete dozvolu svim NOCIMA korisnicima da pregledaju Vaše sadržaje u lične, nekomercijalne svrhe. Ako date neki predlog NOCIMA u vezi sa tim kako da poboljša ili doda nove funkcije u NOCIMA-App, NOCIMA ima pravo da koristi Vaše predloge bez ikakve novčane nadoknade.

Saglasni ste da ćete koristiti Usluge samo u svrhe dozvoljene

(I) Uslovima korišćenja i

(II) Svim važećim zakonima, propisima ili opšte-prihvaćenom praksom i smernicama u odgovarajućim pravnim sistemima.

Da biste koristili NOCIMA potrebno je da se prijavite preko svog ličnog Fejsbuk naloga. Vaša je obaveza da se starate o tome da svi podaci za registraciju koje dajete uvek budu važeći, ispravni i aktuelni. Vi ste odgovorni za održavanje bezbednosti svog naloga i lozinke. Nalozi registrovani od strane botova ili putem drugih automatizovanih metoda nisu dozvoljeni.

Time što nam omogućavate pristup Vašem Fejsbuk nalogu, nedvosmisleno prihvatate i saglasni ste sa tim da preuzmemo i podelimo Vaše ime, starost, slike, obrazovanje, interesovanja i lokacije. Pored toga, možemo preuzeti i deliti ime i profilnu sliku Vaših Fejsbuk prijatelja.

Vaša odgovornost je da ne postavljate bilo kakve uvredljive slike, da ne kršite autorska prava ili zaštitne znakove, i da ne koristite dizajn koji drugi NOCIMA korisnici mogu smatrati uvredljivim.

Saglasni ste sa time da ćete koristiti samo svoj lični Fejsbuk nalog i da se nećete predstavljati kao neko drugi.

Saglasni ste sa time da nećete učestvovati u aktivnostima koje mogu da ometaju ili poremete Usluge (ili servere i mreže koji su povezani sa Uslugama).

Saglasni ste sa time da nećete umnožavati, duplirati, kopirati, prodavati, trgovati ili preprodavati Usluge u bilo koju svrhu bez prethodnog pismenog odobrenja od strane NOCIMA.

NOCIMA zadržava pravo (ali nema obavezu) da prethodno skenira, pregleda, označi, filtrira, izmeni, odbije ili ukloni neki ili sve sadržaje ili naloge sa bilo koje od Usluga, po NOCIMA sopstvenom nahođenju. Vi razumete da korišćenjem Usluga možete biti izloženi sadržajima koje možete smatrati uvredljivim, nepristojnim ili nepoželjnim, i da, u tom smislu, koristite ove Usluge na sopstvenu odgovornost.

Saglasni ste sa time da ste isključivo Vi odgovorni za (i da NOCIMA nema nikakvu odgovornost prema Vama ili bilo kom trećem licu za) svako kršenje Vaših obaveza u skladu sa Uslovima korišćenja, kao i za posledice (uključujući svaki gubitak ili štetu koju NOCIMA može da pretrpi) svakog takvog kršenja.

Saglasni ste sa NOCIMA politikom privatnosti, dostupnom na

4. Pružanje usluga od strane NOCIMA

NOCIMA Vam pruža ograničenu, neisključivu dozvolu za pristup i korišćenje NOCIMA u svoje lične, nekomercijalne svrhe. Ova dozvola je za Vas lično i ne može biti dodeljena ili podlicencirana bilo kome drugom.

Usluge koristite na sopstvenu odgovornost. Usluge se pružaju po „kao što jeste“ i „kao što je dostupno“ principu.

Tehnička podrška se pruža po principu najbolje moguće podrške i samo putem mejla.

Ovim prihvatate da NOCIMA zadržava pravo da obezbedi neophodne resurse (npr. hardver, softver, umrežavanje, skladištenje, itd.) za pokretanje Usluga od strane trećih lica (npr. hosting partnera). Svako prikupljanje takvih resursa biće sprovedeno u skladu sa pravilima o privatnosti dostupnom na

NOCIMA može da zaustavi, ukloni, izmeni, ili doda (trajno ili privremeno) Usluge (ili funkcije u okviru Usluga) po NOCIMA sopstvenom nahođenju. Sve nove, izmenjene, ili uklonjene funkcije podležu Uslovima korišćenja. Nastavak korišćenja Usluga nakon bilo kakvih izmena znači i Vašu saglasnost sa tim promenama.

5. Odricanje i ograničenje odgovornosti

NOCIMA ne garantuje da:

Samo ste Vi odgovorni za svoju interakciju sa drugim NOCIMA korisnicima. Saglasni ste da NOCIMA ne sprovodi proveru kriminalne prošlosti svojih korisnika. NOCIMA ne daje nikakve tvrdnje niti garancije u pogledu ponašanja korisnika ili njihove kompatibilnosti sa bilo kojim sadašnjim ili budućim korisnicima. NOCIMA zadržava pravo da sprovede proveru kriminalne prošlosti ili bilo kakvu drugu proveru u bilo kom trenutku, koristeći dostupnu javnu dokumentaciju.

Ovim ste upoznati i saglasni ste da NOCIMA nije odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu, kompenzatornu ili egzemplarnu štetu, uključujući ali ne ograničavajući se na duševnu bol, telesne povrede, smrt ili drugu štetu koja proizilazi iz:

Saglasni ste da preduzmete rezumne mere predostrožnosti pri svim interakcijama sa drugim korisnicima usluge, naročito ako odlučite da se upoznate van mreže ili lično.

6. Kodeks ponašanja i zabranjene aktivnosti

Dok koristite NOCIMA, morate se ponašati civilizovano i uljudno u svakom trenutku. Pored toga, nećete:

7. Ograničenja sadržaja

Samo Vi ste odgovorni za sadržaje koje objavljujete ili prikazujete (u daljem tekstu, „objave“) u Servisu, ili koje šaljete drugim članovima. Nećete objavljivati putem ovog servisa, niti slati drugim korisnicima, bilo kakve omalovažavajuće, netačne, uvredljive, nepristojne, verski uvredljive, seksualno uvredljive, preteće, uznemirujuće, rasno uvredljive ili nezakonite materijale, ili bilo kakve materijale koji krše ili narušavaju prava drugih lica (uključujući, ali ne ograničavajući se na, prava intelektualne svojine i prava na privatnost i javnost). Nećete davati netačne, obmanjujuće ili lažne informacije NOCIMA ili drugim korisnicima. Ako informacije koje ste dali NOCIMA, ili nekom drugom korisniku, vremenom postanu netačne, obmanjujuće ili lažne, potrebno je da nas na vreme obavestite o takvoj promeni.

Sledi delimična lista sadržaja koje ne možete postavljati, objavljivati, ili prenositi (sve zajedno, „slati“) sadržaj:

Vaš profil ne može sadržati telefonske brojeve, adrese, prezimena, URL ili imejl adrese.

8. Vaše izjave i garancije

Za svaki sadržaj koji prosledite, izjavljujete i garantujete da:

9. Naknada štete

Vi ste dužni da nadoknadite štetu, branite i smatrate nedužnim NOCIMA i njene partnere, direktore, službenike, zaposlene, i zastupnike, od i protiv svih postupaka treće strane koji:

Nocima Technologies DOO, Šabac, jun 2016